polska anglia niemcy rosja czechy s?owacja
grecja bia?oru? ukraina w?gry rumunia bu?garia
Prowadnica rolkowa Tytanium z serii 8863 jest efektem kilkuletnich prac nad stworzeniem bardzo trwa?ej i niezawodnej prowadnicy wysuwnej. Unikalny kszta?t profili szynowych zapewnia znakomite samo domykanie szuflady, a jako?? zastosowanej stali gwarantuje du?? no?no?? dynamiczn? i statyczn?.

Opcjonalny monta? pod wkr?ty Φ3,5 lub Φ6,5 mm oraz podw?jne otwory monta?owe w szynie korpusowej z my?l? o przegrodzie to standardowe udogodnienia natomiast rowek niweluj?cy niedok?adno?ci k?ta prostego oraz otwory do szybkiego monta?u na zszywki tapicerskie to specyficzne cechy prowadnicy rolkowej TYTANIUM rozumiane jako dodatkowe korzy?ci dla klienta.

prowadnica rolkowa