polska anglia niemcy rosja czechy s?owacja
grecja bia?oru? ukraina w?gry rumunia bu?garia
Boki szuflad Tytanium z serii MX produkowane s? z my?l? o klientach wymagaj?cych szybkiego monta?u i niezawodnej pracy.

Zachowuj? one wszystkie zalety prowadnic Tytanium a mimo?rodowa regulacja umo?liwia idealne ustawienie zamocowanych szuflad. Wysoka jako?? pokrycia oraz wykorzystanie najnowocze?niejszych technologii proszkowego malowania zapewnia trwa?o?? koloru przez d?ugie lata.

metalboxy
metalboxy
metalboxy